Hur kom all stenen till Lund?

Hur kom all stenen till Lund?

Anders Ödman, docent, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet berättar om hur sandstenen började användas som byggnadsmaterial i Lund redan 1060-talet. För den nu stående kyrkan användes Höörs sandstenen. Berättelsen handlar om slavar, oxar, vagnar och ett otroligt slit. I stenbrotten i Vittseröd och invid Höör fortsatte arbetena när domkyrkan var klar. Sten för funtar, fönster, hörnkedjor och kvarnstenar spreds i hela Skåne. Hur denna eftermedeltida stenindustri verkade och varför den lades ner omkring 1910 kommer att avsluta berättelsen.
Entréavgift 50 kr . Medlemmar och skolungdom fri entré.

  • Medborgarhuset i Eslöv
  • Södergatan 29
  • 24130
  • Eslöv
  • 25 september 2024, 14:00 - 15:00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window