Ämne: Energibesparing

 • Var extra sparsam med elen på morgnar och kvällar

  Länsstyrelsen Skåne uppmanar oss alla att göra vad vi kan för att minska vår elanvändning i vinter. Speciellt viktigt är det att vi flyttar vår elanvändning från tider med hög belastning.

 • Ingen bastu på Karlsrobadet 9–18 december

  För att spara el stängs basturna på Karlsrobadet i Eslöv den 9–18 december. Temperaturen i samtliga bassänger har även sänkts med 1,5 grad.

 • Vi behöver alla minska elförbrukningen – ansträngt läge från slutet av veckan

  Från slutet av veckan väntas ett ansträngt läge i energisystemet. Det beror på kallare och mindre blåsigt väder än normalt, reducerad vattenkraftproduktion, isdrabbade vindkraftverk och driftstopp i både Ringhals 4 och Oskarshamn 3. För att minska belastningen på elsystemet behöver vi alla hjälpas åt genom att minska vår elförbrukning.

 • Sänkt temperatur och belysning sparar energi och pengar

  För att spara energi och pengar genomför Eslövs kommun en rad åtgärder. Bland annat byts delar av gatubelysningen ut mot energisnåla LED-lampor, belysningen sänks nattetid på vissa vägar och platser och temperaturen skruvas ner i en del av kommunens lokaler.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window