Försäkring/olycksfallsförsäkring

Eslövs kommun har försäkringar tecknade för barn, ungdomar och vissa andra grupper som deltar i olika verksamheter.

Försäkringen gäller för olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrande genom en plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag och solsting.

Nuvarande försäkringsperiod sträcker sig till och med den 31 december 2024. Försäkringsgivaren är Protector Forsikring ASA i Stockholm.
Försäkringsnummer 355679-7.2.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window