Workshop för Eslövs framtida stadsutveckling

Under torsdagen samlades ett trettiotal exploatörer och bostadsutvecklare i Eslöv kommun för en gemensam workshop. Tillsammans diskuterade de hur framtidens Berga trädgårdsstad kan utformas och byggas.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Berga trädgårdsstad är ett nytt bostadsområde i östra Eslöv. I ett tidigt skede vill kommunen gärna få in idéer och synpunkter från externa aktörer.

Syftet med workshoppen var att skapa engagemang. Tillsammans med de externa aktörerna fördes en dialog kring vilka värden som är attraktiva och hållbara för framtidens stadsutveckling.

 – Det Eslöv vi planerar för blir en plats som många generationer ska arbeta och bo i. Vi har ett ansvar att skapa hållbara livsmiljöer. Vi behöver berätta vad vi planerar och lyssna på vad andra har att tillföra, säger Mikael Vallberg, plan- och exploateringschef i Eslövs kommun.

En av deltagarna – Frank Sonander som är affärsutvecklare på OBOS – menar att vi blir smartare tillsammans.

– Vi har olika infallsvinklar och ska vi lyckas med att utveckla en framtida stadsdel så behövs allas kunskap, säger Frank Sonander.

Stort intresse för samverkan

Under workshoppen diskuterades hur den framtida stadsdelen Berga trädgårdsstad kan utformas. Vilka värden är viktiga och hur attraheras framtida Eslövsbor att vilja flytta dit?

Deltagarna fick även diskutera och tycka till kring de tre förslagen för Berga trädgårdsstad som har tagits fram parallellt av arkitektkontoren Fojab, White och Sydväst arkitektur och landskap.

– Det stora värdet är att man får lyssna in alla aktörers infallsvinklar. När man bygger en ny stadsdel så läggs allt på bordet, man ser möjligheterna och vad man kan bidra med, men även de utmaningar som finns. Det är ovärderligt med dessa dialoger, där vi får mötas för att tala om både kvaliteter och övergripande frågor, säger Madeleine Nobis, arkitekt och hållbarhetsstrateg på Liljewall arkitekter.

Byggstart 2028

Under oktober månad kommer kommunen att genomföra fler workshoppar med politiker, representanter för kommunala bolag och tjänstepersoner.

– Därefter ska vi utvärdera och sammanställa materialet för att presentera det för politiken. Beslutet om hur den framtida satsningen ska se ut kommer att tas i början av nästa år. En trolig byggstart för Berga trädgårdsstad ligger några år framåt i tiden, förmodligen år 2028, säger Patrik Larsson.

Vad är en trädgårdsstad?

En trädgårdsstad är en stadsplaneringsmodell som utvecklades i Storbritannien i början av 1900-talet. Idén med trädgårdsstaden var att kombinera det bästa av stadslivet och landsbygden genom bostäder, arbete och rekreation i ett planerat och välkomnande område.

Trädgårdsstäder byggdes ofta i gröna områden utanför stadskärnor och bestod av små till medelstora hus omgivna av trädgårdar och parker.

Läs mer om Berga trädgårdsstad

Tre förslag på hur framtida Berga trädgårdsstad ska se ut

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window