Webbinarium om Rönne å som fiskedestination

Eslövs kommun jobbar tillsammans med Hörby, Höör, Åstorp, Klippan och Ängelholm för att utveckla Rönne å och Ringsjöarna till en destination för laxfiske. Du som vill veta mer är välkommen på webbinariet "Fisketurism – lockar besökare och gynnar det lokala" på måndag den 8 februari kl 18. Anmäl dig senast den 5 februari.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Rönne å och Ringsjöarna ska bli en självklar och attraktiv destination för laxfiske i Skandinavien.

Föreläsningar om natur- och fisketurism i nytt projekt

Projektet bjuder nu in till kostnadsfria digitala föreläsningar för att inspirera till och lära om natur- och fisketurism. Missa inte det sista av de tre webbibnarierna på måndag den 8 februari.

Webbinarierna riktar sig främst till markägare, besöksnäringen och föreningslivet i området kring Rönne å och Ringsjön, men alla som är intresserade är välkomna att delta.

Anmäl dig till webbinariet här!

Kunskap och idéer till framtida utveckling

Naturturism Rönne å och Ringsjön initierades hösten 2019 som ett samarbete mellan de sex kommunerna som är belägna i anslutning till Rönne å och Ringsjöarna. Syfte är att bedriva ett gemensamt arbete för att utveckla fiske- och naturturismen i området.

En förstudie ska ge en bild av vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns och både undersöka hur befintlig besöksnäring kan utvecklas och hur nya verksamheter skulle kunna etableras.

Rönne å. Foto: ©Håkan Sandbring / sandbring.se
Rönne å. Foto: ©Håkan Sandbring / sandbring.se

Stöd från EU

För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Havs- och fiskeriprogrammet genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Att projektet är ett Leaderprojekt betyder att vi använder oss av den så kallade leadermetoden där en viktig princip är att du som är boende och verksam i området ska vara med och påverka och driva utvecklingen.

Metoden lägger stor vikt vid att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring vad utvecklingen ska innebära.

Du kan vara med och påverka

Lokala entreprenörer, intresseföreningar och allmänheten bjuds in till att på olika sätt vara med och utveckla besöksnäringen i området.

Ett första steg är en serie med digitala föreläsningar. Syftet är att erbjuda kunskap och inspiration på temat natur- och fisketurism och ge en ingång till framtida dialoger som planeras äga rum senare under våren.

Läs mer om projektet här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window