Vombsjösänkan blir kandidatur till Unesco biosfärområde

Nationella Biosfärkommittén meddelade på torsdagen att man beviljar Eslövs, Sjöbo och Lunds kommuners ansökan om att få inleda en kandidatur till att bli ett Unesco biosfärområde.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nationella Biosfärkommittén på besök i Vombsjösänkan tillsammans med värdorganisationer och föredragshållare den 23 oktober 2020.
Nationella Biosfärkommittén på besök i Vombsjösänkan tillsammans med värdorganisationer och föredragshållare den 23 oktober 2020.

Vombsjösänkan är ett fantastiskt område där kultur- och naturlandskap möts, på tröskeln till en av Skandinaviens mest tättbefolkade regioner. Inom ett biosfärområde försöker man arbeta med naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt.

Vombsjösänkan ska vara modellområden för hållbar utveckling.

Hållbara relationer mellan människan och naturen

Människor ska kunna bo och utvecklas i området, samtidigt som samhället kan testa ny kunskap och praktik när det gäller att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att både bruka och bevara.

I Vombsjösänkan finns stora naturvärden men också många utmaningar för att nå en hållbar utveckling.

Biosfärområde – en samverkansform

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, utser biosfärområden. Runt om i världen finns över 700 biosfärområden. I Sverige har vi sju områden med Kristianstads Vattenrike som det närmast belägna i Skåne.

Biosfärområde är inte en form av extra skydd utan en samverkansform och demonstrationsområde för hur människan och naturen kan samverka. Det är också en förutsättning att det finns samhällen och näringsverksamhet inom biosfärområdet, där olika former för hållbarhet och demonstrationsprojekt kan prövas.

Beskedet var mycket glädjande. Ett biosfärområde i Vombsjösänkan kommer att få betydelse för utvecklingen i Harlösa–Flyingebygden. Jag är speciellt glad att kommittén även trycker på kultursatsningen i det framtida arbetet. Samarbetet mellan de tre kommunerna kommer också att stärkas när vi får detta gemensamt, säger Bengt Andersson (M) ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv.

Arbete har pågått sedan 2012

Tanken att Vombsjösänkan kunde bli biosfärområde väcktes redan 2012 i Interreg Södra Östersjö-projektet LIFEscape. Lund och Sjöbo kommuner deltog där tillsammans för att visa hur den Europeiska landskapskonventionen kunde förverkligas i Vombsjösänkan.

Under åren 2017–2018 gick Sjöbo, Eslövs och Lunds kommuner samman för att ta fram en förstudie inför kandidaturen.

Förstudien blev klar 2020 och skickades in till den nationella biosfärkommittén, som har Naturvårdsverket som värdorganisation.

Leaderprojekt

Ett Leaderprojekt Tillsammans för Biosfärområde Vombsjösänkan startades 2019. Projektet hjälper till att engagera boende och verksamma i Vombsjösänkan i arbetet med en hållbar utveckling i området och förberedelser för kandidaturen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window