Vissa riskgrupper kan få sjukpenning i förebyggande syfte

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de riskgrupper som anges i den nya förordningen om sjukpenning i förebyggande syfte avstår från förvärvsarbete utanför hemmet. Det innebär dock inte att alla som tillhör riskgrupperna automatiskt har rätt till sjukpenning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Från och med den 1 juli gäller förordning (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19.

Förordningen går ut på att den som tillhör någon av fastställda riskgrupper under vissa förutsättningar ska kunna få sjukpenning i förebyggande syfte.

Gäller från 1 juli

Ett av villkoren är att Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att den riskgrupp som personen tillhör behöver avstå från förvärvsarbete utanför hemmet.

Folkhälsomyndigheten har den 29 juni genom särskilt beslut rekommenderat att samtliga de riskgrupper som omfattas behöver avstå från förvärvsarbete utanför hemmet tills vidare. Rekommendationen gäller från den 1 juli 2020.

Villkor och krav

Det finns dock flera andra villkor som måste vara uppfyllda för att den enskilde ska kunna ha rätt till sjukpenning.

Förutom Folkhälsomyndighetens rekommendation krävs det:

  • att den enskilde inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet, och
  • att arbetsgivaren inte har erbjudit andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller det i övrigt inte har gått att anpassa arbetssituationen så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av covid-19.

Försäkringskassan beslutar

Det är Försäkringskassan som beslutar om den enskilde har rätt till sjukpenning enligt den nya förordningen. Den som vill ansöka om sjukpenning ska alltså kontakta Försäkringskassan.

Läs mer

Beslut om rekommendation (PDF, 59 kB)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window