Vision 2040 för Eslövs kommun antagen

En ny vision för Eslövs kommun har antagits av kommunfullmäktige. Den nya visionen sträcker sig till år 2040 och har anslaget: Välkommen till Skånes bästa läge! Här kan du bo, leva och verka mitt i Skåne – med världen runt hörnet.

Bakom Vision 2040 ligger ett omfattande arbete. Bland annat har en rad dialogmöten och workshoppar hållits runt om i Eslövs kommun. Alla som velat har varit välkomna att delta. Medborgare, näringsliv, tjänstepersoner och politiker har haft möjlighet att bidra med sina visionstankar för framtidens Eslöv.

Målet har varit att ta fram en gemensam vision för hela Eslövs kommun, både som geografiskt område och för kommunen som organisation.

Många har bidragit

– Vi har mött många människor under vår visionsturné. Det är glädjande att så många velat bidra och dela med sig av sina tankar och idéer om framtidens Eslövs kommun, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Även Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande, tycker det varit spännande att få ta del av så många människors synpunkter.

– Vi har mött så mycket stolthet över vår bygd, både från människor som bor på landsbygden och mer centralt. Behoven ser olika ut, men gemensamt är en stor vilja att utveckla framtidens Eslövs kommun.

Vision Eslöv 2040:

Välkommen till Skånes bästa läge!

I Eslövs kommun kan du bo, leva och verka mitt i Skåne – med världen runt hörnet.

Välkommen till Skånes bästa läge!

Eslövs kommun är en regional stjärna som alltid är det självklara valet för företagare vid utveckling och etablering. Med vår framstående livsmedelsprofil och vårt mångsidiga, livskraftiga näringsliv skapar vi attraktionskraft. Vi växer hållbart tillsammans med nya företag och invånare.

Välkommen till en grönare framtid!

Eslövs kommun är klimatneutral med god biologisk mångfald där vi tar tillvara våra resurser och lokala förutsättningar. Vi är innovativa och utvecklas i samspel med vår miljö med kommande generationer i åtanke.

Välkommen hem!

Eslövs kommun erbjuder hög livskvalitet med trygghet och välmående genom hela livet. Med nya attraktiva boenden, stark gemenskap och trygghet för alla känner vi stolthet över vår plats och vart vi är på väg. Vi utvecklar kommunens olika delar så att du kan bo, leva och verka mitt i Skåne – med hela världen runt hörnet.

Läs mer om Vision Eslöv 2040

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window