Virtuell cykeltur ger inre lugn och väcker minnen

På Kärråkra demensboende i Eslöv har en upplevelsecykel, en så kallad Bikearound, installerats. Installationen, som består av en mjukvara tillsammans med en styr- och en trampenhet, väcker minnen och ger kognitiv stimulans hos brukare med minnessjukdom.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Susanne Larsson, specialistutbildad undersköterska
Susanne Larsson, specialistutbildad undersköterska, på upplevelsecykeln

Tillsammans med personalen kan de boende på Kärråkra demensboende nu återvända till sin hembygd, sittandes vid den styr- och trampenhet som tillsammans med den parabolliknande skärmen visar valda samhällsmiljöer.

Cykeln, som den rätt och slätt kallas i vardagen, är kopplad till en dator där personalen via Google Maps skriver in området brukaren vill uppleva. När brukaren trampar på cykelpedalerna drivs vyn på skärmen framåt.

Gladare och mer aktiva

Brukare med någon form av minnessjukdom visar ofta oro på olika sätt. När de börjar cykla i en för dem bekant miljö ser personalen att brukarna blir mer aktiva, att de pratar mer och får en gladare sinnesstämning.

– Det är alltid personal med för att kunna bemöta de samtal som kommer upp under cyklingen. Här är vår kunskap om brukaren, det vill säga att vi tagit del av brukarens levnadsberättelse, jätteviktig. Genom att veta vad brukaren haft för fritidsintressen, var brukaren bodde när den mådde som bäst och mycket mer kan vi locka fram ett bra samtal som ger ett djupare välmående, berättar Susanne Larsson, specialistutbildad undersköterska inom demens hos Eslövs kommun.

Kan cykla på ”sin” egen grusväg

Många av de boende på Kärråkra demensboende kommer från lantbrukarfamiljer från Eslöv med omnejd. Att få återse och minnas fälten, bondgårdar där de lekt, få cykla på ”sin” grusväg eller bara att få se hästar och kor på fälten gör att brukaren får tillbaka sin identitet.

– Att återfå sin identitet betyder väldigt mycket. Det ger brukaren ett inre lugn och gör dem gladare. När vi ser att brukaren efter att ha använt cykeln ändrat sinnesstämning är det upp till oss som personal, att genom vår specialistkompetens inom demens, hjälpa brukaren att behålla den goda känslan resten av dagen. Då ger vi även brukaren förutsättningar för en bättre och lugnare nattsömn.

Cyklar även i grupp

Alla brukare kan använda cykeln, oavsett om de kan använda tramporna själv eller inte.

För brukare som inte kan använda tramporna själv kan personalen hjälpa till att ”cykla” via piltangenterna på datorn.

Ett gäng från Alegårdens dagverksamhet kom på att de kunde cykla i grupp och det flyttades fram vanliga motionscyklar, en cykel med armtrampor och gjordes plats för en rullstol vid parabolskärmen.

Helt plötsligt kunde gruppen dela på upplevelsen och fick ett gemensamt samtalsämne.

Höjer livskvaliteten

Birgitta Wallin, enhetschef på Kärråkra demensboende, är glad över möjligheten att få använda en del av de medel från Socialstyrelsen som under 2018 delades ut för att stimulera välfärdstekniken inom äldreomsorgen.

– Vårt jobb är att på ett genomtänkt sätt tillämpa nya tekniska lösningar i våra verksamheter för att stimulera våra brukare och upprätthålla deras livskvalitet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window