Vi har tillräckligt med personlig skyddsutrustning i nuläget

För att säkerställa att det finns personlig skyddsutrustning för personalen inom vård och omsorg samlas allt material centralt och fördelas av sjuksköterska.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Även all upphandling sker nu centralt i samråd med MAS, kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– I nuläget har vi skyddsutrustning så att det räcker. Vår personal har den utrustning som behövs för att arbeta säkert även med brukare som kan ha covid-19. Ingen behöver vara orolig. Dessutom pågår ständigt arbetet med att köpa in mer skyddsutrustning, säger Pia Arndorff, kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska.

All utrustning samlas centralt

All personlig skyddsutrustning som visir, skyddsglasögon, munskydd, andningsskydd, skyddsrockar och handsprit har inventerats och samlats in från respektive verksamheter i kommunen. Syftet är att säkra att materialet hamnar där det bäst behövs och att det inte försvinner till följd av stölder.

Det görs löpande beräkningar av hur länge skyddsutrustningen som finns i kommunen ska räcka, liksom behovet av att förnya lagren. Skulle till exempel något av kommunens äldreboenden få in smitta ökar behovet av utrustning där drastiskt.

Viktigt att respektera besöksförbudet

Det är därför av största vikt att besöksförbudet som råder på kommunens äldre- och vårdboenden respekteras och att personal som känner av sjukdomssymtom stannar hemma i 48 timmar efter att de är symtomfria.

För att underlätta för brukare och deras anhöriga att hålla kontakten har Eslövs kommun köpt in utrustning för digitala möten, exempelvis via Skype,. De digitala mötena har fallit väl ut och uppskattas mycket.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window