Vi förbereder oss på att ta emot flyktingar från Ukraina

I Eslövs kommun förbereder vi oss för att ta emot människor som flyr från kriget i Ukraina.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

2,3 miljoner ukrainare har tvingats lämna sina hem och sitt land för att undkomma krigets grymheter. Allt tyder på att det kommer att bli många fler framöver.

Då Ukraina inte tillåter män mellan 18 och 60 år att lämna landet, är det i dagsläget främst kvinnor, barn och åldringar som förväntas söka skydd i bland annat Sverige. Sannolikt placeras en del av dem i Eslövs kommun.

Tittar på boenden

Eva Hallberg, kommundirektör.

– I nuläget har vi väldigt lite fakta, men vi har valt att agera förebyggande och håller nu på att bland annat inventera möjligheterna att inkvartera eventuella flyktingar i vår kommun, säger kommundirektör Eva Hallberg.

Att ta emot så många människor kräver betydande förberedelser. De behöver någonstans att bo. De behöver mat och omvårdnad. Barnen behöver så småningom gå i skola och förskola.

– Vi samarbetar nära med staten, regionen och andra kommuner och följer noga händelseutvecklingen i Ukraina och hur den påverkar oss och omvärlden, säger Eva Hallberg.

Kommunens krisledning är aktiverad

Eslövs kommun aktiverade den 2 mars sin centrala krisledningsorganisation med uppgift att identifiera vilka verksamheter i den kommunala organisationen som kan påverkas av utvecklingen i Ukraina.

En krisstab med representanter för alla kommunens huvudverksamheter har bildats och träffas flera gånger i veckan för att planera och stämma av.

Berör oss alla

Dessutom finns en grupp som tittar mer detaljerat på möjligheten till inkvartering, att lösa matfrågan och skolgång och barnomsorg.

Båda grupperna rapporterar direkt till kommunens krisledning som leds av kommundirektör Eva Hallberg och består av samtliga förvaltningschefer, beredskapssamordnare och kommunikationschefen.

– Krigets hemskheter berör oss alla och det är självklart att vi i Eslövs kommun ska ta vårt ansvar för att hjälpa människor som flyr från den ryska invasionen. Det är svårt att i nuläget säga hur stort behovet kommer att vara, men vi fokuserar nu först och främst på att lösa den akuta situationen, säger Eva Hallberg.

Skyddsrummen inventeras

Just nu inventeras också alla skyddsrum i fastigheter som kommunen äger. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. I fredstid är det tillåtet att använda skyddsrummen till exempelvis förråd, men de ska kunna ställas i ordning inom 48 timmar.

– Vi går igenom samtliga skyddsrum för att få en klar bild av vad som behöver göras om det kommer en order om att skyddsrummen ska göras redo att ta emot människor, säger Eva Hallberg.

På kommunens webbplats finns en särskild sida om Ukraina och läget i omvärlden som uppdateras löpande och ger svar på vanliga frågor:

Kriget i Ukraina och hur vi påverkas

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window