Vårdnadshavare med barn i förskolan måste styrka sina arbetstider

Från och med den här terminen måste alla vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor styrka sin omfattning av tjänst med ett intyg från arbetsgivaren.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Detta är egentligen inget nytt. Reglerna finns sedan tidigare. Det vi gör är bara att säkerställa att våra resurser används på rätt sätt. Det är tuffa ekonomiska tider. Vi måste värna om våra skattemedel och om vår personals arbetsmiljö, säger Eva Mellberg, avdelningschefen för förskolan i Eslövs kommun.

Följer skollagen

Skollagen säger att vårdnadshavare har rätt att begära förskoleplats för den tid de arbetar eller studerar inklusive restid. Utöver vissa undantagsregler för arbetssökande och föräldralediga är möjligheten att erbjuda förskola utanför arbete och studier mycket begränsad.

Genom att begära intyg från arbetsgivaren kan kommunen se att alla tider stämmer och det underlättar även planeringen för personalen och verksamheten.

– Vi får framförhållning att se till att vi har rätt bemanning alla tider och därmed säkrar vi kvaliteten på vår förskoleverksamhet, säger Eva Mellberg.

Gäller alla

Tidigare har antalet timmar ett barn fått vistas på förskolan byggt på att vårdnadshavaren fyllt i ett vistelseschema och där lagt till sin restid till och från jobbet eller skolan. Skillnaden nu är att alla dessutom måste lämna ett intyg där arbetsgivaren eller skolan styrker antalet timmar.

Totalt omfattas omkring 1 700 barn av den kommunala förskolan i Eslöv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window