Vårdens skyddsutrustning används där den bäst behövs

Eslövs kommun har i nuläget ingen brist på skyddsutrustning för vård- och omsorgspersonal. Vid konstaterad eller minsta misstanke om smitta av covid-19 hos en brukare, används full skyddsutrustning. Däremot är det inte standard att använda skydd i hemtjänstens dagliga arbete.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger att det inte är meningsfullt att använda munskydd om medarbetaren inte känner av några symtom, säger Pia Arndorf, kommunens MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Bara fullt frisk personal i tjänst

För personalen är det viktiga att de aldrig ska gå till arbetet om de känner några som helst symtom.

– Vi är oerhört noga med att den personal som är i tjänst ska vara fullt frisk. Vid minsta misstanke om infektion i luftvägarna ska de stanna hemma tills två dagar efter att alla symtom är borta, säger Pia Arndorff.

Även om kommunen varit framgångsrik i att säkra att tillräcklig skyddsutrustning i nuläget finns i vården, måste utrustningen användas där den behövs som mest och ger bäst effekt.

Följer de nationella riktlinjerna

– Skulle myndigheternas rekommendationer förändras så kommer Eslövs kommun att omgående efterleva detta, men i nuläget följer all vår personal de riktlinjer som finns för att alla ska kunna känna sig trygga, säger Pia Arndorff.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window