Var mycket försiktig vid grillning och eldning i Eslövs kommun

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och brandrisken är hög. Vi avråder därför starkt för att göra upp eld i skog och mark. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Räddningstjänsten Syd meddelar att eldningsförbud utfärdats i Kävlinge, Lund och Malmö. De avråder från att göra upp eld även i Eslöv. Tänk på att en liten eld kan sprida sig snabbt, även när du grillar i trädgården. Se till att du har koll på vad som gäller där du är.

Var alltid försiktig

När brandrisken är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet om du ändå väljer att elda utomhus. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser.

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten med avstånd till brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Vid eldningsförbud

Eldningsförbud innebär generellt att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Förbudet kan omfatta aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark. Förbudet kan även gälla iordningställda grillplatser.

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud i på Räddningstjänsten Syds webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window