Var mycket försiktig vid grillning och eldning i Eslövs kommun

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark. Räddningstjänst Syd avråder dig därför starkt från att göra upp eld i skog och mark.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser.

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med en grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.

Ha alltid tillgång till vatten för att vid behov kunna släcka elden.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud i din kommun.

Du hittar brandriskprognoser för ditt område på Räddningstjänst Syds webbplats

Eslövs kommun förmedlar informationen från Räddningstjänst Syd på vår webbplats och på kommunens Facebook.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window