Var mycket försiktig vid grillning och eldning

Det är just nu väldigt torrt i skog och mark. Räddningstjänsten Syd avråder därför starkt från att göra upp eld i skog och mark. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med en grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.

Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud i din kommun. Här kan du läsa mer om brandriskprognos – Hem & Fritid – Räddningstjänsten Syd (rsyd.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window