Vänortsbesök från Estland

Under fredagen kom en delegation från Viljandi, Eslövs vänort i Estland, till Eslöv för att lära sig om bland annat destinationsutveckling.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

De åtta deltagarna i delegationen från Estland är på resa genom södra Sverige för att lära sig mer om hur vi här tagit fasta på de svenska slottens historia för att öka turismen.

Vänortsbesök från Viljandi i Estland.
Delegationen från Eslövs vänort Viljandi, i Estland, tillsammans med Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens förste vice ordförande och Fredrik Ottesen, kommunstyrelsens andre vice ordförande. 

Först fick deltagarna en introduktion om Eslöv i kommunhuset med Camilla Fahlström, näringslivschef, och Magnus Månsson, utvecklingsstrateg.

Lunch på Ellinge slott

Därefter väntade lunch på Ellinge slott tillsammans med Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens förste vice ordförande och Fredrik Ottesen, kommunstyrelsens andre vice ordförande. Delegationen reste sedan vidare till Öland.

Stad med gamla anor

Viljandi har runt 19 000 medborgare och ligger drygt 16 mil från Tallin. I staden finns bland annat en fornborg och staden nämns i skriftliga källor redan 1154, men man tror att det funnits bosättningar där längre.

En av Eslövs fem vänorter

Viljandi är en av Eslövs fem vänorter i Norden och Baltikum. Att ha vänorter runt om i Europa blev populärt efter andra världskriget och Föreningen Norden var då drivande i utvecklingen.

Delegationen från Viljandi bestod av: Madis Timpson, borgmästare i Viljandi stad, Seila Peek, specialist på utrikesfrågor, Olav Remmelkoor, chef för arkitektur, Johan-Kristjan Konovalov, turismchef, Alar Karu, borgmästare i Viljandi kommun, Mati Valli, kommundirektör, Tiiu Umal, kommunrepresentant för Põhja-Sakala och Sten-Maikel Udras, konsult från Mulgi kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window