Välkommen till infoträff om Frivilliga Resursgruppen 28 september

Eslövs kommun planerar att tillsammans med Kävlinge Civilförsvarsförening bilda en Frivillig Resursgrupp, FRG, i Eslöv. Du som är intresserad är varmt välkommen till en första informationsträff i Eslövs stadshus torsdagen den 28 september klockan 18–20.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Varmt välkommen att anmäla dig till informationsmötet via e-post till ann@nilab.se.  Du som har anmält dig redan tidigare kommer att få en påminnelse via mejl inför mötet den 28 september. Svara gärna på påminnelsen så att vi vet att du kommer!

Under träffen får du veta mer om krisberedskapsarbetet i Eslövs kommun och kommunens behov av FRG. Kävlinge Civilförsvarsförening berättar om sitt arbete och vad det innebär att engagera sig i en FRG-grupp.

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Ska stötta vid kriser

Syftet med resursgruppen är att den ska kunna stötta när samhällets resurser behöver förstärkas, som vid en större krishändelse.

Det skulle till exempel kunna vara vid ett större vattenavbrott, ett längre elavbrott eller ett skyfall som orsakar översvämningar. Uppgifterna kan variera och se olika ut vid olika tillfällen.

Bemanna trygghetspunkter

Ett viktigt uppdrag för dig som engagerar dig i resursgruppen i Eslöv blir också att vid behov bemanna de informations- och trygghetspunkter som vi håller på att etablera i kommunen. Det gör vi i samarbete med Svenska kyrkan.

Vem kan vara med i FRG?

Alla som har god hälsa, har fyllt 16 år och är folkbokförda i Sverige är välkomna att engagera sig i Eslövs FRG-grupp.

Det är inget krav att vara bosatt i Eslövs kommun. Vid de tillfällen då det kan bli aktuellt att aktivera FRG i Eslöv, så kommer det i första hand att handla om händelser i vårt geografiska område. Utbildningar, övningar och andra möten inom FRG-gruppen kommer i första hand att hållas i Eslövs kommun.

Alla behövs

Det behövs personer med alla olika sorters yrkeskunskap, utbildningar och erfarenheter. Civilförsvarsförbundet ansvarar för den grundutbildning som krävs.

FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För dig som vill veta mer om Frivilliga Resursgruppen:

Frivilliga Resursgruppen (FRG) (msb.se)

Frivilliga Resursgruppen – Civilförsvarsförbundet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window