Välkommen på dialogmöte för Flyinge den 19 april

Flyinge växer. Totalt planeras för cirka 200 nya bostäder, en förskola, gator och grönytor. Den 19 april arrangeras ett dialogmöte där du som bor i Flyinge är välkommen om du vill veta mer, har frågor och vill tycka till om planerna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi vill på ett tidigt stadium i detaljplanearbetet bjuda in till ett möte med Flyingeborna. Dels för att informera om planerna, dels för att få till oss goda tankar och idéer från de som bor och verkar här, säger Mikael Vallberg, planchef i Eslövs kommun.

Byggs ut i etapper

Detta är ett så kallat planuppdrag vilket innebär att kommunledningskontoret har fått i uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram detaljplaner för områden i västra Flyinge.

Först när detaljplanerna är färdiga kan exploateringen dra igång och planen är att bygga ut områdena i etapper. Den största etappen är Östra Gårdstånga 7:6 som omfattar cirka 150 bostäder, förskola och allmänna platser.

Dialogmöte i Flyingeskolan

Därefter följer Östra Gårdstånga 8:22 med cirka 20 bostäder, Östra Gårdstånga 17:1 med cirka 30 bostäder och Östra Gårdstånga 2:50 med cirka tio bostäder.

Dialogmötet hålls tisdagen den 19 april klockan 18–20 i Flyingeskolans matsal. Med på mötet är sakkunniga från Eslövs kommun, exploatörer och markägare.

Alla är välkomna att delta utan anmälan, men vill du ha fika är det viktigt att du anmäler dig på eslov.se/dialogflyinge.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window