Val görs om efter fel vid röstsammanräkning

Vid gårdagens fullmäktigesammanträde blev det tyvärr fel vid sammanräkningen av valsedlarna i den slutna omröstningen om val till andra vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vid en kontrollräkning visade det sig att antalet valsedlar inte stämde med antalet röstande. Det fanns 53 valsedlar, vilket är två för många.

– Vi kommer att upphäva beslutet gällande detta val vid vårt nästa sammanträde och samtidigt genomföra detta val på nytt, säger kommunfullmäktiges ordförande Lena Emilsson.

Då nästa fullmäktigesammanträde är tänkt att hållas helt digitalt på grund av pandemin, tittar Kommunledningskontoret på en teknisk lösning för att kunna genomföra slutna omröstningar digitalt.

– Jag är ledsen för det inträffade och vi kommer omedelbart att se över och stärka våra rutiner för att säkerställa att liknande misstag inte ska kunna ske framöver,  säger Lena Emilsson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window