VA SYD satsar på återvunnet avloppsvatten

I höst börjar VA SYD bygga en ny vattenkiosk i Ellinge i syfte att kunna erbjuda återvunnet avloppsvatten till både offentliga och privata aktörer. Målet är utveckla nya metoder för att spara dricksvatten. Projektet är finansierat av Länsstyrelsen och är ett av flera nya projekt som ska säkra framtidens dricksvattenförsörjning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den nya vattenkiosken byggs utanför Ellinge avloppsreningsverk med planen att så småningom kunna erbjuda återvunnet avloppsvatten till externa aktörer. Detta är ett nytt upplägg som gör projektet ovanligt. Det återvunna vattnet är inte till för att drickas, men ska exempelvis kunna användas till att vattna gräsmattor och spola gator.

En mer hållbar vattenförbrukning

– Användning av alternativa vattenkällor ger en mer effektiv och hållbar vattenförbrukning. Det handlar om att få de resurser vi redan har att räcka längre och till fler, säger Esmeralda Frihammar, utvecklingsingenjör och projektledare på VA SYD.

Idag saknas alternativ till dricksvatten. Därför använder en del företag stora mängder dricksvatten till ändamål där vattnet egentligen inte behöver vara så rent. Det innebär att det kan gå att spara dricksvatten på ett effektivt sätt genom att erbjuda alternativa vattenkällor.

Företag positiva till återvunnet vatten

Förslaget med återvunnet avloppsvatten mötte positiva reaktioner bland företagskunderna när VA SYD förra året genomförde en undersökning inför projektet. Av de aktuella kunderna som tillfrågades kunde samtliga tänka sig att använda vattenkiosken istället för det ordinarie dricksvattennätet.

– Synen på dricksvatten kommer behöva förändras i framtiden. Idag används det på många ställen där vattnet inte behöver vara av så hög kvalitet att det går att dricka. Därför arbetar vi med att utveckla lösningar för att kunna ställa om till andra typer av vatten, säger Esmeralda Frihammar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window