VA SYD höjer va-taxan efter årsskiftet

Dyrare el och hög inflation driver upp taxorna inom VA SYD. För Eslövs del handlar det om en höjning på sju procent.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Avloppsrening är en elintensiv verksamhet och har blivit en stor utgiftspost. Lägger vi till kostnaderna för dyrare kemikalier och högre räntor så svarar detta för mer än hälften av taxehöjningen, säger Stefan Åkesson, ekonomichef på VA SYD.

Runt en femtiolapp dyrare

Enligt en beräkningar från VA SYD blir det runt 52 kronor dyrare per månad för en familj som bor i villa i Eslövs kommun och förbrukar ungefär 150 kubikmeter vatten per år.

För de som bor i flerfamiljshus delas kostnaden mellan de boende. Enligt ett räkneexempel får hushåll i ett hus med femton lägenheter, som tillsammans förbrukar 2 000 kubikmeter vatten, en ökning med 32 kronor per månad.

Behöver göra investeringar i nätet

– Höjningarna av va-taxorna sker från låga nivåer i ett nationellt perspektiv, inte minst beroende på att våra medlemskommuner har en ökad befolkning där fler därmed är med och delar på kostnaden, säger Stefan Åkesson.

Framöver behöver VA SYD även genomföra investeringar i ledningsnäten och eftersom bolaget inte får gå med vinst, vilket är bestämt av medlemskommunerna, måste bolaget låna pengar. Det innebär ökade kostnaderna när räntorna stiger.

Ägs av fem kommuner

VA SYD är ett kommunalt bolag som ägs av Eslöv, Burlöv Lomma, Lund och Malmö. Verksamheten inom vatten och avlopp hos VA SYD finansieras genom avgifterna i va-taxan – inte genom skattemedel.

Bland medlemskommunerna får alla utom Lomma en högre höjning av taxan än Eslöv. Bland annat får Malmö en höjning på knappt 25 procent. De nya taxorna börjar gälla från den 1 januari 2023.

VA SYD:s webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window