VA SYD häver bevattningsförbudet i Hurva

Från och med 30 september gäller inte längre bevattningsförbudet i Hurva. Vattennivån i brunnen som förser Hurva med dricksvatten är åter stabil.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

VA SYD införde bevattningsförbud den 10 juni på grund av en riskabelt låg grundvattennivå i den borrade brunn som förser Hurva med dricksvatten. Boende i Hurva har hörsammat förbudet och hjälpt till att undvika förbrukningstoppar. Tack vare allas hjälpsamhet har VA SYD kunnat leverera vatten för hushållsbehov under hela perioden.

Framtidens vattenförsörjning i Hurva

VA SYD jobbar med flera olika åtgärder för att säkra vattenförsörjningen i sydöstra Eslöv och nordöstra Lund (Hurva, Löberöd, Harlösa, Flyinge och Södra Sandby).

För dricksvattenförsörjningen i Hurva planerar VA SYD att anlägga en dricksvattenledning från Flyinge till Hurva. Det är idag inte ett alternativ att bygga ett nytt vattenverk i Hurva, då råvattentillgången är för dålig.

Minska sårbarheten

Överföringsledningen mellan Flyinge och Hurva kommer att höja kapaciteten och minska Hurvas sårbarhet. VA SYD kan då också styra om och få utökade mängder vatten från andra håll i ledningsnätet, om det under en period behövs mer vatten.

Fortsatt risk vid torrt väder

Arbetet är under planering med preliminär start 2025 och färdigställande 2029. Fram till dess kommer situationen att se ut som idag med risk för bevattningsförbud vid torrt väder. Samtidigt har VA SYD en beredskapsplan som ska se till att det alltid kommer att finnas tillgång till hushållsvatten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window