Utredare anställs för att förhindra felaktiga bidragsutbetalningar

Eslövs kommun har anställt en utredare vars uppgift är att granska utbetalningar av ekonomiskt bistånd och assistansersättning från Vård och Omsorg. Målet är att förhindra felaktiga utbetalningar och säkerställa att kommunens pengar används på rätt sätt.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det handlar om att upprätthålla en rättvisa. Vi vill att enbart personer som har rätt till ekonomiskt bistånd och assistansersättning får det, säger Tony Hansson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Ny lag ställer krav

Den 1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft som ger kommunerna ett tydligt ansvar för brottsförebyggande arbete.

Som ett led i detta har Eslövs kommun anställt en utredare för felaktiga utbetalningar. Utredarens ansvar är att se till att beslut om utbetalningar fattas baserat på korrekta underlag.

Målet är att kommunens skattepengar ska användas på rätt sätt, av rätt personer och vid rätt tillfälle.

Kan ha skett felaktiga utbetalningar

Utredaren kommer att börja med att granska utbetalningar kopplade till personlig assistans och ekonomiskt bistånd.

Anledningen är att det finns tecken på att det kan ha skett felaktiga utbetalningar.

– Vi tror inte att det är vanligt att personer fuskar, men vi vet att det ibland kan vara svårt att lämna in rätt underlag, säger Tony Hansson.

Förebygga och tidigt upptäcka

Felaktigheter kan vara både avsiktliga och oavsiktliga.

Därför är utredarens uppgift att även arbeta förebyggande genom att samverka med tjänstepersoner och myndigheter, och stödja dem när det behövs.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window