Utegym och gångstråk – det vill de boende i Örtofta och Marieholm ha

Ett nytt promenadstråk i Örtofta, ett utegym i Marieholm och en bättre cykelväg från Östra Karaby kyrka till Sibbarp. Det är de vinnande förslagen när medborgarna fått säga sitt om hur en och halv miljon kronor bäst spenderas i Örtofta och Marieholm.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är väldigt kul att se att medborgarna engagerat sig i utvecklingen av sin hemort och att de varit inne och röstat, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Under våren fick boende i Marieholm och Örtofta komma in med förslag på utvecklingsprojekt som de vill se i sitt närområde. 75 förslag kom in och 42 av dem gick efter bearbetning vidare till röstningen.

Klart vilka projekt som går vidare

I slutet av sommaren var det dags att rösta och nu är det alltså klart vilka projekt som var de mest populära bland medborgarna:

  • Förslaget om ett nytt promenadstråk i Örtofta fick 31 röster. Förslagslämnaren vill se en slinga med bänkar och grillplatser runt dammen i närheten av Väggarp. Området används redan nu för rekreation och många Örtoftabor promenerar där.
Utegym
Ett utegym i Marieholm var ett av de mest populära projekten när
boende i Örtofta och Marieholm fick rösta om hur 1,5 miljoner kronor ska spenderas.
  • 56 personer röstade för ett nytt utegym i Marieholm. Enligt förslaget finns det få eller inga möjligheter till styrketräning i Marieholm och den som vill träna får åka till en större ort. ”Ett utegym skulle bli en naturlig samlingspunkt i byn samtidigt som vi ökar välmåendet bland alla boende” heter det i förslaget.
  • Det tredje och sista förslaget att ta sig vidare gäller en bättre cykelväg från Östra Karaby kyrka till Sibbarp som fick 51 röster. Förslaget är att förbättra den gångstig som går från Östra Karaby kyrka till en viadukt under väg 17 så att den går att cykla på.
Östra Karaby
Ett populärt förslag var att göra en säkrare cykelväg
från Östra Karaby kyrka till Sibbarp.

Förslagen ska utredas

Dessa tre förslag ska nu utredas vidare för att se vem som äger marken på de olika platserna och om förslagen är möjliga att genomföra. Kommunledningskontoret har fått uppdraget att utreda förslagen tillsammans med aktuella förvaltningar.

– När medborgarna får vara med och tycka till så här så vidgas demokratin och det kommer väldigt mycket värdefull information, säger Catharina Malmborg, förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska sedan fatta beslut om genomförandet under 2023. Det kan dock ta lite längre innan projekten kan genomföras.

Över 500 röster kom in

Totalt kom det in 522 röster vilket är färre än vid tidigare medborgardialoger. Vid den här omröstningen har kommunen använt ett nytt digitalt verktyg där varje person bara lägga en röst per förslag, tidigare kunde man lägga upp till tre röster på samma förslag. Eventuellt är det anledningen till att antalet röster sjunkit.

– Samtidigt ser vi att andelen förslag som gått vidare till röstning ökat från 30 till 50 procent vilket vi är nöjda med. Det visar att det nya systemet ger en bättre överblick, säger Magnus Månsson, utvecklingsstrateg på kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window