Utbyggd järnväg ska underlätta för arbetspendling och godstrafik

För att underlätta för arbetspendling och godstrafik, för att stärka jobb och tillväxt och främja Sveriges konkurrenskraft har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att bland annat planera för ett antal åtgärder i järnvägssystemet i Skåne.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Regeringen prioriterar att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Satsningar på järnvägen bör i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik. Därför får Trafikverket i uppdrag att på ett mer kostnadseffektivt sätt öka kapaciteten på sträckan Göteborg-Borås och i Skåne, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Två nya spår och andra åtgärder

För Skåne har regeringen beslutat om två nya spår mellan Hässleholm och Lund samt en rad andra kapacitetshöjande åtgärder som ska ingå i den nationella planen för transportinfrastruktur. Dessa åtgärder ryms inom den ekonomiska ramen för det tidigare objektet Hässleholm–Lund, del av nya stambanor.

De nya objekt som tillkommer i planen för 2022–2033 är:

  • Hässleholm – Lund, två nya spår
  • Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård
  • Anläggande av fler plattformsspår i banhallen på Malmö C
  • Utbyggnad till dubbelspår mellan Östervärns station och Malmö C
  • Förbigångsspår Slätthult (Södra stambanan)
  • Mötesspår på godsstråket genom Skåne
  • Förbigångsspår Rättelöv och spår 21 i Hässleholm (Södra stambanan)

Regeringen bedömer att dessa åtgärder är viktiga, framförallt för godstrafiken genom Skåne och för ökad kapacitet i järnvägsnätet inför öppnandet av den nya Fehmarn Bält-förbindelsen.

Läs pressmeddelandet från Regeringskansliet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window