Utbetalning av engångsbelopp till tidigare anställda utifrån Kommunals centrala avtal

Har du slutat din anställning hos Eslövs kommun före den 1 november 2020? Då kan du ha rätt till ett engångbelopp utifrån Kommunals centrala avtal.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det centrala avtalet för Kommunal är nu klart. För att få ta del av engångsbeloppet ska samtliga tre kriterier vara uppfyllda. Det innebär att du ska ha:

  • arbetat inom Kommunals avtalsområde med månadslön
  • avslutat din anställning före den 1 november 2020
  • arbetat under perioden 1 maj 2020 till och med den 31 oktober 2020.

För att få ut ditt engångsbelopp måste du lämna in en begäran senast den 1 april 2021. I begäran ska det framgå att du begär ett engångsbelopp samt namn och personnummer.

Begäran om engångsbelopp skickas via e-post till:

lon2020@eslov.se

Den kan också skickas via brev till:

Eslövs kommun
Löneenheten
241 80 Eslöv

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window