Unik satsning på samarbete skola–näringsliv

Onsdagen den tredje oktober klockan 14 till 18 kommer 400 åttondeklas­sare från hela Eslövs kommun att besöka 26 företag och organisationer i kommunen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Framtidsmötet är ett spännande samarbete mellan Eslövs näringsliv och skolan. Syftet är att visa upp näringslivet i kommunen och underlätta för företagens framtida rekrytering.

Ungdomarna, fördelade på 26 grupper med cirka femton elever i varje, kommer under dagen att besöka vardera två arbetsplatser, prata med representanter för olika yrkesroller och ställa frågor direkt till medarbetare – Vad innebär det att arbeta här? Vilken utbildning krävs? Kan man få praktik hos er?

För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är Framtidsmötet kanske den första kontakten med en framtida arbetsmarknad som idag inrymmer en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher. För företagen är Framtidsmötet ett tillfälle att visa den bredd av spän­nande framtidsjobb som Eslövs näringsliv kan erbjuda.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window