Unga hjälper Eslövs kommun att skapa hållbar skolväg

Inför bygget av den nya Sallerupskolan har barn varit med i utveckling och test av en ny metod för samskapande – School Mobility Labs. Tillsammans med forskare, föräldrar, kommun och skolpersonal hittar barnen lösningar som skapar förutsättningar för fler att gå och cykla till skolan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

På 1980-talet gick eller cyklade 97 procent av Sveriges 7–9 åringarna till skolan. Idag är det betydligt färre – precis under hälften – och andelen cyklande minskar.

Det finns många anledningar till att alltfler föräldrar skjutsar sina barn. Det mesta handlar om att få ett fungerande vardagsliv. Här spelar faktorer som allt mer organiserad fritid, fritt skolval och större arbetsmarknadsregioner en stor roll. När många använder bilen blir det en stökigare och farligare trafikmiljö för dem som går, cyklar eller åker buss till skolan. Om fler upplever trafiksäkerheten som dålig, leder det i regel till att fler väljer att skjutsa sina barn.

Hållbarhet är mer än klimatomställning

För att få till stånd en bättre trafikmiljö vid bygget av den nya Sallerupskolan inledde Eslövs kommun ett samarbete med Region Skåne och Trivector: School Mobility Labs – Barn, föräldrar, forskare och kommun i en samskapandeprocess för mer hållbart resande till skolan. I arbetet ingick bland annat enkäter, workshop och vernissage med barnens teckningar av sin trafikmiljö.

Teckning av färgglad cykelväg
Barn på Sallerupskolan fick rita hur de vill att deras skolväg ska se ut.

– Hållbarhet är mer än klimatomställning. Stillasittande är ohållbart. Fysisk aktivitet genom att gå och cykla är kopplat till inlärning och skolprestationer. Möjligheten till självständighet, att inte alltid bli skjutsad, är också bra för barnen. Två av tre gånger var det dessutom kvinnor som hämtade/lämnade barn på Sallerupskolan. Då blir det också en jämställdhetsfråga, säger Hanna Wennberg, affärsområdeschef Social hållbarhet, Trivector.

Åse Dannestam framför Sallerupskolan
Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare, framför Salleupskolan.

– Hittills har vi inte så ofta haft möjlighet att på ett så här tidigt stadium vara med och bidra till ett hållbart byggande. Att ställa om till ett mer hållbart samhälle kräver att vi ifrågasätter rådande normer. Inte minst hur vi reser och förflyttar oss. För våra medborgare handlar det om att få ihop det fungerande vardagslivet. Labbet för samskapande med medborgare och aktörer blev en viktig plattform för omställningen, säger Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare i Eslövs kommun, och fortsätter:

– Vi upplevde ett stort engagemang hos alla involverade i projektet. Vi fick in så många kloka synpunkter och mycket tänkande ”utanför boxen” när vi engagerade våra små och stora medborgare. Förslaget till projektering för den nya Sallerupskolan blir därmed både bättre förankrat och genomtänkt. Vi kan också använda mycket av underlaget i trafikutredningen för Sallerupsområdet och i den cykelstrategi som Eslövs kommun nu håller på att ta fram.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window