Ukrainska skyddsbehövande ska börja anvisas till kommunerna

Den 1 juli träder det nya regelverk ikraft, som reglerar kommunernas ansvar för att ordna boende åt dem som sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Från och med det datumet kommer Migrationsverket börja anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun har fått ett fördelningstal på 82 individer som ska tas emot under året. Syftet med de nya fördelningstalen är att få till en jämn fördelning av skyddsbehövande över landet så att kommunerna ska ha så bra förutsättningar som möjligt att hjälpa dem med boende, barnomsorg och skola med mera.

Anvisningarna kommer ske successivt under 2022 och kommunen har en månad på sig vid varje anvisningstillfälle att förbereda boendet.

Migrationsverket anvisar

De skyddsbehövande som bor i eget ordnat boende omfattas inte av det nya regelverket. Om de behöver hjälp med att ordna nytt boende ska de vända sig till Migrationsverket som då erbjuder en plats i ett boende. Var i landet det blir beror på var det finns lediga platser, men hänsyn kommer att tas till hur etablerade personerna i fråga redan är i den kommun de redan befinner sig i.

Flera Eslövsbor som har öppnat upp sina hem för ukrainska flyktingar har kontaktat Eslövs kommun under våren för att hitta en permanent boendelösning. För att dessa skyddsbehövande ska få hjälp av en kommun krävs att de registrerar sig hos Migrationsverket för att kunna bli anvisade. Det är Migrationsverket som ansvarar för fördelningen av skyddsbehövande till landets kommuner.

Eslövs kommun har ingen möjlighet att påverka var Migrationsverket erbjuder plats.

Migrationsverket kommer även efter den 1 juli att ha ansvar för individerna. Vårt uppdrag som kommun är att tillhandahålla boende samt samhällsservice, till exempel möjlighet att gå i skola och förskola. Eslövs skolor är redo att ta emot ukrainska elever när höstterminen drar igång.

Läs gärna mer på Migrationsverkets sida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window