Tyck till om planerna för Marieholm!

150 nya bostäder planeras på Tegelbruksområdet i Marieholm de kommande åren. Nu finns en dialogportal på nätet där du som bor i Marieholm är välkommen att lämna synpunkter och förslag. Dessutom hålls ett möte i Marieholm den 26 april för dig som vill ställa frågor eller framföra synpunkter personligen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Marieholm är en populär bostadsort och vi är angelägna om att orten ska växa på ett bra sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

”Viktigt att det blir bra”

En stor del av det område som kommunen planerar att bebygga är i dag åkermark och omfattar drygt sju hektar. I anslutning finns även ett grönområde som redan idag används för rekreation.

I den nya planen vill kommunen behålla och utveckla grönområdet så att det även i fortsättningen ska vara till glädje för alla Marieholmsbor.

– Grönområdet används av många. Det måste vi ta stor hänsyn till i planarbetet. Det är viktigt att det blir bra, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Lämna synpunkter till och med den 9 maj

Dialogportalen är öppen från 18 april till den 9 maj och det går bra att lämna förslag och synpunkter när som helst under den perioden.

Dessutom hålls ett dialogmöte den 26 april på Marieskolan i Marieholm. Mötet hålls i skolans matsal mellan klockan 17.30 och 19.30.

Dialogportalen för  Tegelbruksområdet i Marieholm

Läs mer om det planerade Tegelbruksområdet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window