Tyck till om hur vi ser på naturvård

Välkommen i morgon torsdagen den 13 juni på möte i Medborgarhuset om hur du skulle vilja att kommunens arbete med naturvård ska se ut framöver.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Naturbetesmark i Östra Strö fälad. Här finns höga botaniska värden och denna gamla döende ek. Trädet är mycket värdefullt för naturvården.
Naturbetesmark i Östra Strö fälad. Här finns höga botaniska värden och denna gamla döende ek. Trädet är mycket värdefullt för naturvården.

På mötet i Medborgarhuset kl. 18.00–20.00 kommer vi att presentera vårt förslag till ett kommande naturmiljöprogram som omfattar hela Eslövs kommun. Nu vill vi väldigt gärna höra vad du tycker. Möten har tidigare hållits i Stehag och Harlösa.

Mycket välkommen! Vi bjuder på lättare förtäring. Ingen anmälan behövs.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window