Tyck till om Eslöv i SCB:s medborgarenkät

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Statistiska Centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning är ett sätt för Eslövs att ta reda på hur du som medborgare ser på din kommun. Missa inte att svara om du är en av de statiskt utvalda som fått enkäten!

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Undersökningen är ett verktyg i kommunens arbete med ständiga förbättringar. Ju fler som deltar i enkäten, desto bättre och säkrare blir beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Från och med 2017 genomförs SCB:s medborgarundersökning en gång per år. I årets omgång deltar 111 kommuner och totalt kommer ca 130 000 personer att ingå i urvalet.

Du som är utvald får möjlighet att svara antingen på papper eller online på webben eller via din mobiltelefon. Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska.

Glöm inte att delta – dina svar är viktiga!

Läs mer på SCB:s hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window