Två medarbetare på skolor har testats positivt för covid-19

Två medarbetare på skolor i Eslöv har testats positivt för covid-19. Testresultat för ytterligare en medarbetare med symtom väntas inom kort.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

De aktuella medarbetarna jobbar på Ekenässkolan, Norrevångsskolan respektive Nya Östra skolan. Ingen av dem har tjänster där de i normalfallet har direktkontakt med elever.

Isolerade i sina hem

Medarbetarna som har konstaterad smitta eller inväntar testresultat är isolerade i sina hem.

– Vi har informerat Region Skånes smittskydd som poängterar att elever, lärare eller övriga som känner minsta symtom ska boka tid för provtagning via 1177.se, säger Pia Arndorff, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eslövs kommun.

Alla uppmanas att vara extra noga med handhygien, att använda handsprit, hålla avstånd, vara noga med att inte vara för många på samma utrymme och att vid minsta symtom stanna hemma.

Information till personal och vårdnadshavare

Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma i minst sju dagar och dessutom vara symtomfri i minst 48 timmar.
Rektorerna vid samtliga skolor har fått information om läget. Information går ut till all skolpersonal samt till vårdnadshavare via respektive skola.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window