Trygghetsvandring i Marieholm torsdagen den 17 oktober kl. 17

Eslövs kommun ska vara en trygg och attraktiv boendekommun. Som ett led i arbetet för att uppnå detta genomförs trygghetsvandringar i olika delar av kommunen. Torsdagen den 17 oktober trygghetsvandrar vi i Marieholm.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vi samlas på biblioteket i Marieholm klockan 17.00 torsdagen den 17 oktober.

Under samlingen kommer vi överens om vilka vägar vi ska gå, innan vi tillsammans beger oss ut i området. Vid 18.30 räknar vi med att vara tillbaka på biblioteket för genomgång och fika.

Varmt välkommen!
Johan Andersson, ordförande kommunstyrelsen och Rådet för Hälsa och Trygghet

Flygbild över Marieholm
Flygbild över Marieholm

Vandringarna ska stötta det brottsförebyggande arbetet så att alla ska uppleva att det är tryggt och trevligt där vi bor, jobbar och utövar fritidsaktiviteter.

Trygghetsvandringar genomförs två gånger årligen på olika platser i Eslövs kommun. I trygghetsvandringarna deltar kommunalråden i Eslöv, Polisen i Eslöv, Räddningstjänsten Syd, representanter från föreningsliv, fastighetsägare, företagare och privatpersoner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window