Trygghetsvandra i Löberöd den 2 mars

Du som bor, jobbar eller verkar i Löberöd är välkommen att följa med på trygghetsvandringen onsdagen den 2 mars kl. 17.30–19.00.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Du får möjlighet att ge dina synpunkter och ställa frågor om trivsel och trygghet till politiker och tjänstepersoner i kommunen, kommunpolisen och räddningstjänsten.

Vad vill du förändra?

Genom att undersöka exempelvis belysning, buskage, trafikstråk, skadegörelse och nedskräpning kan vi tillsammans identifiera platser som upplevs som otrygga och gemensamt föreslå lämpliga åtgärder.

Under vandringen lämnas förslag på vad som behöver förändras för att öka trivseln i området.

Vandra på egen hand eller digitalt

Du kan även vandra digitalt hemma vid din dator eller gå runt på egen hand. Du kan då markera vilka platser du gillar, vilka som kan utvecklas och vilka som känns otrygga via din mobil eller surfplatta.

Den digitala trygghetsvandringen är öppen den 2 mars till och med den 3 april.

Trygghetsvandring i Löberöd

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window