Tre konstnärer får skissa på konst till torget

I samband med att Stora torg i Eslöv byggs om, med start i september 2019, ska också ett nytt offentligt konstverk uppföras på platsen. Det är Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn som gjort det möjligt genom en donation till Eslövs kommun på fem miljoner kronor. En jury är tillsatt för att, i en tävling, utse en konstnär till uppdraget.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Juryn, som nu har sammanträtt, har beslutat att följande konstnärer får arbeta fram en idéskiss för konstnärlig gestaltning på torget: Maria Miesenberger, Alicja Kwade och Liva Isakson Lundin. De tre konstnärerna tar under våren fram varsin idéskiss, och utifrån dessa idéskisser utser sedan juryn en vinnare, som alltså blir den konstnär som får förverkliga sin konstnärliga idé på Stora torg.

Juryn består av Katarina Andrén (Sparbanksstiftelsen Finn), Eva Hallberg (kommundirektör Eslövs kommun), Magnus Hall (tillförordnad gatuchef Eslövs kommun), Elisabeth Millqvist (verksamhetschef Wanås konst), Gunnar Ericson (sakkunnig), Patrick Amsellem (museichef Skissernas museum) och Cecilia Reinholdsson (centrumledare Eslöv).

Konstnärlig vision

Ett konstprogram har tagits fram för att beskriva förutsättningarna för den konstnärliga gestaltningen utifrån till exempel tematik, plats, historia, torgets funktioner och utformning. Konstprogrammet är ett verktyg för konstnärernas inledande tolkning av platsen. En del av detta är den konstnärliga visionen:

Visionen är ett konstnärligt förhållningssätt till Eslövs historia och nutid, där omvandlingar har varit förutsättningar för att staden Eslöv överhuvudtaget finns och fortsätter att utvecklas. Möjligheten att resa och utifrån nya förutsättningar vara benägen att förändras har varit Eslövs födelse och öde. Platsen ska bli en konstnärlig gestaltning för människor att vara i, som en egen del av torget, och ge möjligheter att stanna upp en stund. I mötet mellan människa och konst på torget ska konsten möta mänsklig skala på en annars storskalig plats mitt i staden. Här uppstår en intressant zon mellan privat och offentligt.

Om konstnärerna

Konstnären Alicja Kwade är född 1979 i Katowice och bor och arbetar idag i Berlin. Hon utbildade sig under tidigt 2000-tal på Universität der Künste, Berlin. Alicja Kwade undersöker och ifrågasätter i sin konst rymd, tid, gravitation och perception. Hennes konst tar ofta uttryck i skulpturala installationer. Hon arbetar kontinuerligt med konstnärlig gestaltning i offentliga rum. Ett exempel är ”Pulse” placerat vid Niels Bohr Tower i Köpenhamn 2018. Alicja Kwade har tilldelats en rad prestigefyllda uppdrag och utmärkelser. 2017 deltog hon i Venedigbiennalen och Aros Triennalen i Århus. Hennes konst visas över stora delar av världen. Senast i Öresundsregionen var 2018 på Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn. Hennes arbete ingår även i den permanenta samlingen på Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk.

Konstnären Maria Miesenberger är född 1965 i Svalöv och bor och arbetar idag i Stockholm. Maria Miesenberger studerade under 1990-talet fotografi och måleri på Konstfack, Stockholm och skulptur på Parsons School of Design, New York. Maria Miesenberger blev tidigt erkänd med sin serie manipulerade fotografier, Sverige / Schweden (1993-2000) från sin barndom i Österrike och Sverige. Hon arbetar regelbundet med konstnärliga gestaltningar i offentliga rum. Några av de offentliga verken är ”Ögonblick i rörelse” på Enskede gårds tunnelbanestation i Stockholm och ”Half an Angel” på Telenors huvudkontor i Fornebu.

Maria Miesenberger har tilldelats en rad prestigefyllda uppdrag och utmärkelser: Årets MMF-konstnär av Märta Måås Fjätterstöm AB 2005 och Svenska fotobokspriset för Sverige/Schweden 2011. Hennes arbeten finns i samlingar på bland annat Skissernas museum i Lund, Moderna Museet och Malmö Konstmuseum.

Konstnären Liva Isakson Lundin är född 1990 i Stockholm, där hon också bor och arbetar. 2016 tog hon sin examen på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Liva Isakson Lundin arbetar främst med storskaliga installationer där material och möten mellan olika material undersöks och formas. Rymd, vikter och balans karaktäriserar hennes uttryck. Liva Isakson Lundin har bland annat ställt ut på Västerås konstmuseum och Ahlbergshallen i Östersund.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window