Trafikverket tycker att regeringen ska prioritera nya spår genom Eslövs kommun

Trafikverket är klara med sitt uppdrag att utreda förutsättningarna för att förbättra arbetspendling och godstransporter i Skåne. De rekommenderar regeringen att prioritera två nya spår mellan Hässleholm och Lund.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Tågtrafiken på södra stambanan är idag hårt belastad.

Därför gav regeringen Trafikverket i uppdrag, den 23 december 2022, att utreda förutsättningarna för att öka kapaciteten på järnvägarna.

Trafikverket är nu klara med uppdraget och presenterar flera åtgärder i en rapport till regeringen.

Högsta prioritet

En av åtgärderna är att bygga två nya spår mellan Hässleholm och Lund. Trafikverket bedömer att denna åtgärd bör prioriteras.

Andra åtgärder inkluderar bland annat utbyggnaden av Malmö C, utbyggnaden av Ramlösa station samt spår mellan Helsingborg och Ramlösa.

Fyra alternativ

I utredningen har Trafikverket dessutom presenterat fyra alternativ på hur dessa två spår genom Eslövs kommun kan anläggas:

  • en ny sträckning utanför Eslöv och utan stopp i Eslöv,
  • delvis bygga ut befintlig infrastruktur utan stopp i Eslöv,
  • delvis bygga ut befintlig infrastruktur med stopp i Eslöv och Höör,
  • bygga två nya spår längs befintlig infrastruktur, med stopp i Eslöv och Höör.

Ska utredas vidare

Nu väntas besked från regeringen huruvida två nya spår ska utredas i en så kallad lokaliseringsutredning. Trafikverket föreslår att samtliga alternativ ska ingå i en sådan utredning.

I en lokaliseringsutredning skulle Eslövs kommun få möjlighet att framföra sina synpunkter till Trafikverket.

Viktigt att tågen kan stanna i Eslöv

– I den dialog som förts med Trafikverket har vi framfört vikten av att bland annat inte skapa nya barriärer, värna åkermark och naturområden, samt att tågen ska ha möjlighet att göra stopp i Eslöv. Kommunens ställningstagande är viktiga delar som vi fortsatt kommer att ha med arbetet, och som Trafikverket även kommer skicka med inför regeringsbeslutet, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Här kan du läsa Trafikverkets utredning i sin helhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window