Totalt eldningsförbud på allmänna platser i Eslövs kommun

Från och med onsdagen den 7 juni råder totalt förbud mot att elda utomhus i skog och mark i hela Eslövs kommun. Anledningen är den stora brandrisken på grund av torkan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle som ved, kol, gräs, ris, grenar och liknande.

Förbudet gäller även grillplatser

Dessutom omfattar förbudet aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark.

Förbudet gäller även kommunens iordningställda grillplatser. Med utomhus menas skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Engångsgrillar inte får användas

Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt med grillar på ben eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning.

Grillen ska placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Observera att engångsgrillar inte får användas.

Följ Räddningstjänsten Syds brandriskprognos

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window