Tillsammans röjer vi snön och gör det framkomligt för alla

Nu när snön ligger vit över Eslöv behöver vi hjälpas åt med snöröjningen. Tillsammans gör vi det lättare att ta sig fram på gator och trottoarer.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kommunens väghållningsansvar omfattar gator och vägar inom Eslövs tätort och i Löberöd och Marieholm. Övriga vägar och gator sköts av Trafikverket, vägföreningar eller vägsamfälligheter.

Även som privat fastighetsägare har du ett ansvar att ta hand om snö och is.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det här gäller för dig som äger en fastighet i kommunen:

Du har ansvar för snöröjning på gångbanan utanför din fastighet. Det betyder att på gångbaneutrymmet (oftast en trottoar) utanför din fastighet är du skyldig att:

  • Skotta bort snö och se till att gångbaneutrymmet inte är halt.
  • Hålla gångbaneutrymmet i skick för trivsel, framkomlighet, trafiksäkerhet och för att undvika sanitär olägenhet.

Här kan läsa mer om ditt och kommunens ansvar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window