Tillfällig flaggdag uppmärksammar införandet av allmän rösträtt

Idag är det exakt 100 år sedan riksdagen fattade beslut om att införa allmän och lika rösträtt i Sverige.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott har regeringen beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag. Det är första gången som en flaggdag bara förekommer vid ett tillfälle.

Redan 1909 fattade riksdagen beslut om allmän rösträtt för män. Då var rösträttsåldern 24 år och för att få rösta skulle man ha gjort värnplikten och betalat sin skatt.

Genombrottet för demokratin

Den 17 december 1918 samlades riksdagen för att behandla regeringens förslag om en utökad rösträtt för både kvinnor och män. Klockan ett på natten mot den 18 december fattade båda kamrarna det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt. Rösträttsreformen 1918 innebar genombrottet för svensk demokrati och lika rösträtt för alla. Beslutet utgjorde förutsättningen för det grundlagsändringsbeslut om allmän och lika rösträtt i riksdagsval som fattades den 26 januari 1921. På hösten samma år ägde de första riksdagsvalen rum då kvinnor fick rösta.

Självklart är Eslövs kommun med och flaggar för en öppen demokrati och ett öppet samhälle!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window