Till hösten är det byggstart för Stora torg

Ombyggnaden av Stora torg i Eslöv kommer att förändra stadens hjärta. Byggstart är planerad till september 2019.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ett projekt som ombyggnaden av Stora torg är beroende av ett stort antal faktorer – allt från väderlek till beslut som Eslövs kommun bara delvis kan påverka. Att kommunen valt att skjuta byggstarten till september är dock medvetet. På så sätt är torget tillgängligt hela sommaren, och vi kan hoppas på ännu en fotbollsfest – den här gången för damernas VM-fotboll.

Nyttiga erfarenheter

Just nu genomför kommunens projektledare de allra sista granskningarna av ritningar och andra handlingar från arkitektbyrån Sydväst arkitektur & landskap. Gruppen leds av Malin Gunnarsson, som har jobbat i Eslöv i tio år.

– Jag började med frågor som parkeringsövervakning, lokala trafikregleringar och flytt av fordon, säger hon. Senare har jag arbetat med hållbart resande och hur vi på olika sätt ska kunna underlätta för hållbara val. Jag har också sysslat med gatu- och trottoarbeläggningar och arbetat med ombyggnadsprojekten för Malmgatan närmast Stora torg samt Trehäradsvägen och Solvägen.

– Allt det här är erfarenheter som jag har nytta av i det här projektet. Även om jag inte kan allting själv, så gör de att jag kan ställa rätt frågor till de andra i projektet.

För hon är långt ifrån ensam. Hon har ett stort team bakom sig, både genom arkitekterna och deras konsulter och genom kommunens egna tjänstemän.

Malin Gunnarsson, projektledare för ombyggnaden av Stora torg
– Som tjänstemän på kommunen är det vårt uppdrag att förvalta de pengar som politikerna fördelat och att göra det på bästa sätt, säger Malin Gunnarsson som är projektledare för ombyggnaden av Stora torg i Eslöv.

Idén föddes i arbetet med planen för centrumutveckling

Idén till ombyggnadsprojektet föddes i dialogarbetet kring den plan för centrumutveckling som kommunfullmäktige antog för tre år sedan. Dialogarbetet omfattade samtal med cirka 650 personer. Ett av de tydligaste resultaten därifrån var att Eslövsborna inte bara ser Stora torg som stadens centrum, det är stadens hjärta.

– Och det är precis därför vi nu ska bygga om det, säger Malin Gunnarsson.

Tanken är att skapa en miljö som är grön, levande och attraktiv – en oas i staden som rymmer vatten och grönska, på samma gång som den har plats för liv och rörelse. Här kommer att finnas rum både för att sitta och njuta och för lek, torghandel och uteserveringar.

Därmed blir torget någonting annat, och mer, än en plats som man bara passerar på väg någon annanstans. Hit ska folk komma för att få en upplevelse, för att handla, äta, fika och titta på varandra. Grönska, konst, vattenspel och fina material kommer att bidra till att skapa en trivsam plats. Dessutom är ombyggnaden av torget en signal till både medborgare och besökare om att kommunen är beredd att satsa.

Ett politiskt beslut

Malin Gunnarsson påpekar att beslutet att investera i ombyggnaden är politiskt.

– Som tjänstemän på kommunen är det vårt uppdrag att förvalta de pengar som politikerna fördelat och att göra det på bästa sätt. Om vi lyckas kommer det nya torget också att bidra till att hela Eslöv blir attraktivare. Då vill fler flytta hit, och då får vi fler skattebetalare, som i sin tur kan betala mer för skola, vård och den omsorg som ju är några av samhällets viktigaste funktioner.

Inklusive alla förberedelser och kommunens eget arbete beräknas ombyggnaden av Stora torg och gatorna omkring det att kosta totalt 60 miljoner kronor. Om det är mycket eller lite vill hon inte ha någon åsikt om.

– Ska man diskutera den frågan bör man dock ta hänsyn till att det här är en investering som ska leva i kanske 50 år, säger hon. Då bör man rimligen också slå ut kostnaden över ett stort antal år.

Buller och avstängningar

En annan fråga gäller själva ombyggnadsperioden.

– Självklart ska vi göra den så smärtfri som möjligt. Men den kommer att innebära en påfrestning, inte minst i form av buller och avstängningar. Vi kommer att behöva leda om trafiken under byggtiden och det blir en hel del tunga transporter till och från byggområdet.

– Då är det viktigt att komma ihåg att vi ju gör den här satsningen för att det ska bli bra, så att butiker, restauranger och andra verksamheter ska få fler besökare och fastighetsägarna fler hyresgäster. Förhoppningsvis kommer även många av dem som jobbar med ombyggnaden att besöka restauranger och butiker i närheten redan under byggtiden.

Läs mer om ombyggnaden av Stora torg här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window