Teoretiska gymnasiekurser för vuxna försvinner i Eslöv

Från och med hösten 2023 kommer vuxenelever inte längre att kunna läsa teoretiska gymnasiala kurser på Carl Engström Vuxenutbildningen. Observera att besparingen inte gäller gymnasiet utan enbart vuxenutbildningen på Carl Engström-skolan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi väljer att lägga ner just de teoretiska gymnasiala kurserna för vuxna eftersom det är relativt få elever som söker dessa. Antalet har minskat med över 40 % sedan 2019, samtidigt som vi har en i sammanhanget stor personalgrupp som arbetar med kurserna. Det betyder att vi inte sällan bara har 4–5 elever på kurserna. Ibland är det så få sökande att vi inte har kunnat startat kurser. Just dessa kurser för alltså med sig en hög kostnad för få deltagare. Genom att vi sparar på dem så slipper den kommunala vuxenutbildningen att spara på övriga viktiga utbildningar, som till exempel grundläggande utbildning, yrkesutbildningar, SFI med flera, säger Edward Jensinger, avdelningschef för kommunens gymnasie- och vuxenutbildning.

Ämnena som försvinner är bland annat svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturvetenskapliga ämnen och samhällsvetenskapliga ämnen.

Beslutet togs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid sammanträdet den 23 januari.

Sparkrav på grund av det ekonomiska läget

Anledningen är ett sparkrav utifrån den rådande inflationen och det ekonomiska läget bland annat till följd av kriget i Ukraina. Eslövs kommuns gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd ska göra besparingar på 7,3 miljoner kronor.

Elever som vill läsa de teoretiska vuxenutbildningarna framöver får istället vända sig till upphandlade leverantörer av vuxenutbildning eller andra kommuner. Vuxenutbildningen i Eslöv fortsätter att ansvara för vägledning och ansökan till vuxenutbildningar.

Nuvarande elever påverkas inte

Åtgärden innebär att antalet lärartjänster minskas med ett antal tjänster. Exakt hur personalminskningen ska gå till är ännu inte klart.

Förändringen påverkar inte de elever som redan läser på Carl Engström Vuxenutbildningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window