Tätortsport byggs för att minska farten vid Sallerups kyrka

Tätortsporten byggs utanför kyrkogården i Sallerup och kombineras med ett traditionellt farthinder precis vid infarten till kyrkan. Det blir ungefär 100 meter mellan tätortsport och farthinder.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

En tätortsport är ett hinder för att få bilister att sänka hastigheten. Den fungerar även som ett slags entré där det blir tydligt att det växlar från landsväg till tätbebyggt område.

Under vecka 38 (18–21 september) drar arbetet med tätortsporten igång. Hela bygget beräknas vara klart vecka 42 (16–20 oktober).

Tätortsport i Sallerup

Trafiken leds om under tre dagar

– Under vecka 42 kommer vägen vara helt avstängd under tre dagar (onsdag–fredag, 18–20 oktober) och trafiken leds då om. Övrig tid är ett körfält öppet. Men räkna med att det tar lite längre tid att köra, säger Anders Nilsson, trafikingenjör på Eslövs kommun.

Under tiden som bygget pågår blir det påverkan på trafiken.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window