Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det finns nu tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna. Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten i Sverige.

Inför ledigheter och under påsken är det viktigt att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra.

– Stora helger brukar vara stora reshelger. Vi vet av erfarenheter från inte minst Italien och Österrike vad semesterresor kan få för effekter på den geografiska spridningen i ett land, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Tänk dig noga för

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resan till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till någon annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra.

Får vi en geografisk spridning över större delar av landet samtidigt riskerar vi att hamna i ett läge där resurser inom exempelvis hälso- och sjukvården är svåra att omfördela, säger Anders Tegnell

Folkhälsomyndigheten för en dialog med berörda länsstyrelser och regioner om hur skidturismen under påskloven kan hanteras. Mer information om det kommer nästa vecka.

Utöver den uppmaningen gäller de tidigare rekommendationerna:

  • Den som är sjuk ska undvika att ha nära kontakt med andra människor. Det är också vars och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta.
  • Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.
  • Den som planerar att arrangerar ett evenemang bör göra en ordentlig riskvärdering först, och vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning. Evenemang med fler än 500 deltagare är inte tillåtna alls tills vidare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window