Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Vårdnadshavare rekommenderas nu att hålla även yngre barn och elever i för- och grundskolan hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Folkhälsomyndigheten ändrar därmed sina rekommendationer för att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Sedan tidigare gäller samma rekommendation för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att åtgärden kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skolan eller samhället i övrigt. Förändringen görs främst för att covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolan, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning.

Ska skapa arbetsro i skolan

– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten betonar att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Friska barn hålls hemma

Denna förändring som innebär att friska barn hålls hemma för att någon i familjen har covid-19 kommer att fungera bra för många barn, medan det för andra barn innebär att de tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolverksamheter står för i vardagen. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad denna åtgärd får för konsekvenser för barn, och arbeta för att minska negativ påverkan, skriver Folkhälsomyndigheten.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window