Studiedag för högstadiet på måndag i väntan på beslut om distansundervisning

För att ge skolorna möjlighet att planera för eventuell distansundervisning får eleverna i årskurs 7–9 i Eslövs kommun studiedag på måndag den 11 januari.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Måndag är den första skoldagen efter jullovet och studiedagen flyttas från den 9 mars då distansundervisning kräver förberedelser.

Regeringen har beslutat att ge landets högstadieskolor möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att undvika trängsel i skolan och i kollektivtrafiken.

Beslut fattas den 8 januari

Det är varje kommuns ansvar att besluta om hur undervisningen ska ske på varje enskild skola. Beslut om att gå över till distansundervisning i Eslövs kommun tas sannolikt av barn- och utbildningsnämndens ordförande fredagen den 8 januari.

– Vi inväntar Skolverkets förordning som väntas komma den 8 januari innan beslutet kan fattas. Vi har under hela pandemin följt alla rekommendationer och är förberedda för att delvis gå över på distansundervisning för högstadiet, säger Kerstin Melén-Gyllensten, chef för Barn och Utbildning.

Gäller enbart högstadiet

Beslutet om att hålla studiedag på måndag gäller enbart årskurs 7–9. De lägre årskurserna startar terminen som planerat på plats i skolorna på måndag. Även grundsärskolan har undervisning som vanligt.

– Vi fortsätter att jobba enligt de rekommendationer som gäller alla. Det vill säga att ha god handhygien, hålla avstånd och att den som har minsta symtom eller bor i samma hushåll som en smittad person ska stanna hemma, säger Kerstin Melén-Gyllensten.

Mer information kommer

Mer information kommer så snart ytterligare beslut fattas.

Om det blir distansundervisning kommer även besked till alla berörda bland annat om hur eleverna ska erbjudas skollunch.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window