Studiecirkel ger stöd till anhöriga

Ett stöd för de anhöriga men också en möjlighet att öka kunskapen om LSS och brukarnas utmaningar. Så beskriver anhörigombuden inom avdelningen 3Y de studiecirklar som ska dra igång för anhöriga till hösten.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi är enligt lag skyldiga att arbeta med anhörigstöd, säger Pernilla Björk som är chef för LSS 3Y.

LSS står för Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade och kan omfatta exempelvis boende och daglig verksamhet.

Pernilla Björk berättar att det första steget för enheten var att alla anställda gick en webbutbildning med fokus på anhörigarbete.

Lina Gardebrand, Gullistan Türkan, Helena Persson och Pernilla Björk jobbar inom LSS avdelning 3Y
Lina Gardebrand, Gullistan Türkan, Helena Persson och Pernilla Björk jobbar inom LSS avdelning 3Y.

Anhörigperspektiv i hela verksamheten

Efter det har man tillsammans tagit fram en plan kring Anhörigperspektiv, vilket är ett slags arbetssätt som ska genomsyra hela verksamheten.

– Syftet är att de anhöriga ska känna sig sedda, hörda, respekterade och inkluderade, säger Pernilla Björk.

Under förra året började avdelningen erbjuda anhörigsamtal. Samtalen bygger på att brukaren gett sitt samtycke till att låta personal och anhöriga prata med varandra.

Skapar ett bra samarbete

Anhöriga till brukare som inte ger samtycke kan fortfarande ha samtal, men på en generell nivå. Då diskuteras inte enskilda individer.

– Det har varit väldigt uppskattat och har hjälpt till att skapa ett bra samarbete mellan anhöriga och personal, säger Helena Persson, en av enhetens anhörigombud.

Startar studiecirkel för anhöriga

Till hösten är planen att starta studiecirklar för anhöriga som är intresserade.

– Tanken är att erbjuda erfarenhetsutbyte och ha fokus på de anhörigas hälsa och välbefinnande. Men också att få en möjlighet att förklara hur LSS fungerar och vad vi som kommun kan erbjuda för stödinsatser, säger Pernilla Björk.

Vill sprida kunskap

Hon berättar att de som arbetar inom LSS till exempel aldrig får utföra en insats mot brukarens vilja. Det de gör är att försöka motivera och pedagogiskt vägleda.

Studiecirklarna kan även bidra till att sprida kunskap om de svårigheter som brukare möter i sin vardag.

Visar vägen för andra

Camilla Marcusson, samordnare för stöd till anhöriga i hela kommunen, applåderar insatsen och tycker att LSS 3Y visar vägen för andra verksamheter och avdelningar att jobba vidare.

– Det här är en jättefin utveckling och jag tycker att det är ett fantastiskt arbete som de anställda gjort tillsammans, säger Camilla Marcusson.

Mer information om studiecirklarna för anhöriga kommer när starten närmar sig i höst.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window