Stort intresse för detaljplan för Sallerup

Intresset var stort när kommunen bjöd på dialogmöte om Sallerups framtida utformning. Närmare 200 personer kom på dialogmötet. De fick ta del av kommunens planer och lämna egna synpunkter.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun vill med planprogrammet Med sikte på Sallerup 2.0 ta ett helhetsgrepp över området Sallerup och de närmaste omgivningarnas framtida utveckling. Visionen är att skapa en ny, intressant och sammanhållen stadsdel som länkar ihop bostadsområdet Sallerup med Backarna och Hällan. Målet är att det ska bli attraktivt för människor med olika förutsättningar, bakgrund, livsstil, intressen, kultur och åldrar.

Bertil och Gunilla Andersson som bor på Bäckdala var tidigt på plats för att ta del av kommunens planer.
Bertil och Gunilla Andersson bor på Bäckdala. De var tidigt på plats för att ta del av kommunens planer.

Bertil och Gunilla Andersson var tidigt på plats för att ta del av de nya planerna för Sallerup. Gunilla jobbar på skolan och ville gärna höra om förslaget på om- och tillbyggnaden av skolan, om planerna för utemiljön och hur planerna för undervisningsmiljöerna skulle se ut. Bertil Andersson var mer intresserad av själva utbyggnaden av området.

Jag tycker att det ser fint ut! Vi bor på Bäckdala, så vi är ju inte direkt berörda, men jag ser ingen nackdel i att Sallerup växer. Det blir trevligt med en satsning på gång- och cykelvägar också.

Samrådstiden för planprogrammet Med sikte på Sallerup 2.0 är från den 3 februari till den 5 april. Under denna tid finns handlingarna tillgängliga här:

  • Stadshusets i foajé, Gröna Torg 2 i Eslöv, måndag–fredag kl. 8–16.30
  • Eslövs stadsbibliotekets foajé, Norregatan 9 i Eslöv, måndag–torsdag kl. 10–19, fredag kl. 10–18 och lördag kl. 10–14

Har du synpunkter eller förslag kan du lämna dem via kommunens e-tjänst.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window