Största befolkningsökningen på många år i Eslövs kommun

I Eslövs kommun upplever vi just nu vår största befolkningsökning sedan 1990-talet. Barnfamiljer som lämnar storstaden till förmån för Eslöv står för den största ökningen. Men det föds även fler barn än på många år. Vid årsskiftet var vi 34 593 invånare i kommunen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi ser mycket positivt på att så många väljer att bo och leva i vår kommun. Intresset är stort för att flytta hit och att bygga här. Samtidigt föds många barn. Att andelen nya bostäder blivit klara för inflyttning bidrar naturligtvis till befolkningsökningen, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

470 fler invånare

Inflyttning och nybyggnation hänger ihop – ju fler bostäder som byggs desto fler flyttar in i kommunen. Under 2021 slutfördes flera stora byggprojekt och befolkningen växte med 470 personer, eller 1,4 procent.

– De kommande fyra, fem åren kommer byggnationstakten att vara fortsatt hög både för lägenheter och villor, säger Måns Berger, utvecklingsstrateg på kommunen.

Bättre priser och närmare naturen

Det är tydligt att viljan att flytta till kommunen har ökat de senaste år. Trenden att lämna storstaden till förmån för mindre orter är nationell och gynnar bland annat Eslöv.

– Dels handlar det om bostadspriserna. Människor vill bo större och måste då leta utanför storstäderna för att ha råd, dels handlar det om livsstilsfaktorer. Man vill ha närhet till natur, en bättre balans mellan arbete och fritid, samtidigt som möjlighet att pendla till större städer är viktig, berättar Måns Berger.

Barnfamiljer flyttar till Eslöv

Framförallt är det barnfamiljer med akademisk utbildning som flyttar till Eslöv. De flesta jobbar i Malmö eller Lund. Även om nästan samtliga orter i Eslöv växer genom inflyttning så väljer de flesta att bosätta sig i centralorten.

Under pandemin har det även fötts fler barn i Eslöv än det gjort tidigare. Sommaren 2021 syntes en tydlig pandemieffekt i barnafödandet, något som kommunen inte hade räknat med. För helåret hade Eslöv ett födelseöverskott på 104 personer. Det betyder att det var så många fler som föddes än som dog.

Bland de som trots allt väljer att lämna kommunen är ungdomar mellan 20 och 24 år överrepresenterade. Det är tiden då många flyttar till större städer för att studera eller arbeta.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window